Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 20 februari klockan 19.00

08 FEB 2017 19:20
Årsmöte på Kinnevallen klockan 19.00. Måndagen den 20 februari hälsas alla välkomna på årsmöte.// Väl mött Styrelsen.
  • Uppdaterad: 08 FEB 2017 19:28

Dagordning för årsmötet 20 februari 2017 19.00 Klubblokalen

 

 

1.                   Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.

                     

2.                   Fråga om mötets behöriga utlysning.

                     

3.                   Godkännande av föredragningslistan och anmälan av ärenden under punkten övriga frågor.

                     

4.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

5.                   Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

                     

6.                   Uppläsande av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2016

a)     Föreningens verksamhetsberättelse

b)     Senior- och ungdomslagens årsberättelser

c)     Klassfotbollen

d)     Damklubben

e)     Styrelsens förvaltningsberättelse

 

7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkenskapsåret.

 

8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

                     

9.                   Medlemsavgiftens storlek 2018.

 

10.                 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017.

 

11.                 Val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter.                                                                 

12.                 Val av två revisorer jämte ersättare för 2017.

 

13.                 Val av valberedningen 2017.

 

14.                 Plan- och anläggningskommittén för 2017.

 

15.                 Val av redovisningsansvarig av fritidsgrupper för 2017.

 

16.                 Val av utbildningsansvarig för år 2017.

 

17.                 Val av festkommitté 2017.

                                           

18.                 Val av två representanter till Kinnekulle Fotbollsallians för år 2017.

                     

19.                 Val av en representant jämte ersättare till VFF:s representantskap för år 2017.

                     

20.                 Val av två representanter till VFF:s årsmöte 2018.

                     

21.                 Val av matcharrangörskommitté

 

22.                 Information om kioskansvarig för 2017.

 

23.                 Information om registreringsansvarig av medlemsavgifter 2017.

 

25.                 Övriga frågor

 

26.                 Utmärkelser och avtackningar

                     

27.                 Mötets avslutning

Skribent: Therése Nyman
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Kinne-Vedums IF - Fotboll
Kinnevallen, Kinne-Vedum
53397 Götene

Kontakt:
Tel: 051153225
E-post: This is a mailto link

Se all info