Hoppa till sidans innehåll

Dagordning årsmöte 26/2

17 FEB 2019 09:51
  • Skapad: 17 FEB 2019 09:51

Dagordning för årsmötet 26 februari 2019 19.00 Klubblokalen

 

 

1.                   Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.

                     

2.                   Fråga om mötets behöriga utlysning.

                     

3.                   Godkännande av föredragningslistan och anmälan av ärenden under punkten övriga frågor.

                     

4.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

5.                   Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

                     

6.                   Uppläsande av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2018

a)     Föreningens verksamhetsberättelse

b)     Senior- och ungdomslagens årsberättelser

c)     Klassfotbollen

d)     Damklubben

e)     Styrelsens förvaltningsberättelse

 

7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkenskapsåret.

 

8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

                     

9.                   Medlemsavgiftens storlek 2020

För 2018 är avgiften fastställd till: vuxna: 180:-, ungdom: 100:- samt familjekort 370,-

                      Fr.o.m. det år man fyller 17 år betalas vuxen- och träningsavgift.

Styrelsens förslag för 2020: vuxna: 180:-, ungdom: 100:- samt familjekort 370:-

 

10.                 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019.

 

11.                 Val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter.

Tidigare valda ledamöter för år 2019 är: Lars Ström, Magnus Holgersson och TageLugn

 

Förslag på ordförande för år 2019.

 

Förslag på ledamöter för åren 2019-2020

 

Förslag på två suppleanter för år 2019.

 

12.                 Val av två revisorer jämte ersättare för 2019.

                     

13.                 Val av valberedningen 2019.

 

14.                 Plan- och anläggningskommittén för 2019.

 

15.                 Val av redovisningsansvarig av fritidsgrupper för 2019.

 

16.                 Val av utbildningsansvarig för år 2019.

                     

 

17.                 Val av festkommitté 2019.

                                           

18.                 Val av två representanter till Kinnekulle Fotbollsallians för år 2019.

 

19.                 Val av en representant jämte ersättare till VFF:s representantskap för år 2019.

                     

20.                 Val av två representanter till VFF:s årsmöte 2020.

                     

21.                 Val av matcharrangörskommitté 2019.

 

22.                 Information om kioskansvarig för 2019: Styrelsen har utsett: Christina Bertilsson och Elisabeth Assarsson

 

23.                 Information om registreringsansvarig av medlemsavgifter 2019:

Styrelsen har utsett: Ulla-Britt Alnemar

 

25.                 Övriga frågor

 

26.                 Utmärkelser och avtackningar

                     

27.                 Mötets avslutning

Skribent: Therése Nyman
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Kinne-Vedums IF - Fotboll
Kinnevallen, Kinne-Vedum
53397 Götene

Kontakt:
Tel: 051153225
E-post: This is a mailto link

Se all info