Hoppa till sidans innehåll

Dagordning årsmöte 27/2

24 FEB 2020 03:41
  • Skapad: 24 FEB 2020 03:41

Dagordning för årsmötet 27 februari 2020 19.00 Klubblokalen

                                                             

 

1.                   Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.

                     

2.                   Fråga om mötets behöriga utlysning.

                     

3.                   Godkännande av föredragningslistan och anmälan av ärenden under punkten övriga frågor.

                     

4.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

5.                   Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

                     

6.                   Uppläsande av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2019

a)      Föreningens verksamhetsberättelse

b)      Seniorlagets årsberättelse

c)      Klassfotbollen

d)     Damklubben

 

7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkenskapsåret.

 

8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

                     

9.                   Medlemsavgiftens storlek 2020

För 2020 är avgiften fastställd till: vuxna: 180:-, ungdom: 100:- samt familjekort 370,-

                      Fr.o.m. det år man fyller 17 år betalas vuxen- och träningsavgift.

Styrelsens förslag för 2021: vuxna: 180:-, ungdom: 100:- samt familjekort 370:-

 

10.                 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020.

 

11.                 Val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter.

Tidigare valda ledamöter för år 2020 är: Hampus Lundqvist, Sara Svensson och Therese Nyman.

 

Förslag på ordförande för år 2020.

 

Förslag på ledamöter för åren 2020-2021

 

Förslag på två suppleanter för år 2021.

 

12.                 Val av två revisorer jämte ersättare för 2020.

                     

13.                 Val av valberedningen 2020.

 

14.                 Plan- och anläggningskommittén för 2020.

 

15.                 Val av redovisningsansvariga av fritidsgrupper för 2020.

                     

 

16.                 Val av SISU kontaktperson och ansvarig för närvaroregistrering av utbildningsgrupper för 2020.

                     

17.                 Val av festkommitté 2020.

                                           

18.                 Val av två representanter till Kinnekulle Fotbollsallians för år 2020.

Tidigare valda representanter för 2020: Lisbet Hedberg och Lars Ström.

                     

19.                 Val av en representant jämte ersättare till VFF:s representantskap för år 2020.

                     

20.                 Val av två representanter till VFF:s årsmöte 2021.

                     

21.                 Val av matcharrangörskommitté 2020.

 

22.                 Information om kioskansvarig för 2020: Styrelsen har utsett: Christina Bertilsson och Elisabeth Assarsson

 

23.                 Information om registreringsansvarig av medlemsavgifter 2020:

Styrelsen har utsett: Ulla-Britt Alnemar

 

25.                 Övriga frågor

 

26.                 Information

 

26.                 Utmärkelser och avtackningar

 

27.                 Mötets avslutning

Skribent: Therése Nyman
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Kinne-Vedums IF - Fotboll
Kinnevallen, Kinne-Vedum
53397 Götene

Kontakt:
Tel: 051153225
E-post: This is a mailto link

Se all info