Hoppa till sidans innehåll

Protokoll höstmöte

04 JAN 2020 15:31
  • Uppdaterad: 04 JAN 2020 15:31

Protokoll fört vid Höstmöte med Kinne-Vedums IF den 28 november 2019 Kinnevallen.

 

Närvarande: Sandra Larsson, Jonas Svensson, Ulla-Britt Alnemar, Lars Ström,

Anders Svensson, Tage Lugn, Hampus Lundqvist, Fredrik Alnemar, Kjell-Åke Aspehed,

Peo Alnemar och Sara Svensson. Totalt 11 st.

 

§ 1. Mötet öppnades av ordf. Peo Alnemar och alla hälsades välkomna. Mötet godkände att röstlängd kunde fastställas vid behov.

 

§ 2. Mötet förklarades behörigen utlyst via föreningens hemsida.

 

§ 3. Föredragen dagordning godkändes följande tillägg under punkten övriga frågor.

- SISU

- Klassfotboll

- Konstgräsplanen

 

§ 4. Till att justera protokollet valdes Ulla-Britt Alnemar, protokollsjustering sker i Götene den 17/12 kl.16.00.

 

§ 5. Rapporter

- Peo Alnemar informerade om Arne Miltons minnesgåva.

Vår hedersmedlem Arne Milton har under året lämnat oss vid en ålder av 85 år. Under hela sitt liv ägnade han all sin fritid till föreningen, han var ungdomsledare och domare, klippte planer och sålde Bingolotter utanför ICA. Arnes fotbollsintresse var stort och det var inte många hemmamatcher som han missade.

Även efter sin död har Arne tänkt på sin förening och har valt att instifta en minnesgåva. Ett pris i sitt namn, som ska delas ut till en dam- och herrspelare varje år under minst 10 års tid till en summa av 2000 kr. Denna minnesgåva, som styrelsen utser, ska tilldelas en spelare som har visat ett stort engagemang i föreningen, varit en betydelsefull spelare för laget, visat goda fotbollskvalitéer samt visat en positiv inställning i både med- och motgång.

Arnes minne kommer leva kvar och en föreningsprofil saknas oss.

 

- Datum för årsmöte är den 27 februari 2020 kl. 19.00.

 

§ 6. Av styrelsen väckta förslag samt inkomna motioner.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att spelaravgiften för 2020 är densamma som föregående år det vill säga 530 kr.

 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att sälja årskort för entré till alla matcher på Kinnevallen GFK och K-VIF, 2020 för 350 kr/kort.

 

§ 7. Val av fotbollsansvarig sportchef herr 2020.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag vilket innebär omval av Fredrik Alnemar.

 

§ 8. Val av fotbollssektion herr 2020.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag vilket innebär omval av Fredrik Alnemar, Philip Andersson och Mikael Lugn.

 

 

§ 9. Information om representanter från Kinne-Vedums IF i Götene FK 2020.

Sandra Larsson och Håkan Johansson är representanter från K-VIF.

 

§ 10. Information om vilka fotbollssektionerna utsett till ledarstab för 2020.

K-VIF:

Lagledare A-lag: Vakant. Lagledare U-lag: Fredrik Svensson.

Tränare: Alexander Andersson, Assisterande tränare: Peter Dahlin.

 

GFK:

Ledarstab: Magnus Carlsson, Pelle Spetz, Sofia Thor

Tränare: Jesper Rydh

 

§ 11. Val av ungdomssektion 2020.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag vilket innebär Hampus Lundqvist, Fredrik Alnemar och två vakanta.

 

§ 12. Val av domaransvarig.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag vilket innebär omval av Fredrik Alnemar för 2020.

 

§ 13. Val av klassfotbollskommitté.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag; omval av Ulla-Britt Alnemar,

Mikael Lugn, Annette Holgersson, Christina Bertilsson, Elisabeth Assarsson och Sandra Larsson samtliga för 2020.

 

§ 14. Utmärkelser.

Kjell-Åke Aspehed erhöll en K-VIF handduk som tack för arbete staket utmed A-planen på Kinnevallen.

 

§ 15. Övriga frågor.

- SISU: Annette Holgersson är i nuläget kontaktperson för SISU. Ulla-Britt Alnemar

sköter närvaroregistreringen för utbildningsgrupper. Höstmötet beslutar att styrelsen

vara tydligare i vilka arbetsuppgifter som ska utföras av respektive person.

 

- Klassfotboll: Klassfotbollen är 2020 den 16-17 maj.

 

- Konstgräsplanen: Tider för bokning av konstgräsplanen är uppdelad mellan föreningarna i

kommunen. 17.00-19.00 är reserverad för ungdomar. K-VIF har 2 tillfällen/vecka,

halvplan. Tider som är över bokas på samma sätt som bokning av inomhus hallar.

 

§ 15. Ordförande Peo Alnemar förklarade mötet för avslutat.

 

 

Dag som ovan

 

 

……………………………………….. ………………………………………

Peo Alnemar, ordf. Sara Svensson, sekr.

 

 

 

…………………………………………

Ulla-Britt Alnemar, justerare

Skribent: Therése Nyman
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Kinne-Vedums IF - Fotboll
Kinnevallen, Kinne-Vedum
53397 Götene

Kontakt:
Tel: 051153225
E-post: This is a mailto link

Se all info